Giời Leo Có Lây Không

Giời Leo Có Lây Không

Giời leo, hay còn gọi là zona thần kinh, là một bệnh lý da do virus Varicella-Zoster (VZV) gây ra. Virus này cũng chính là tác nhân gây bệnh thủy đậu. Giời Leo Có Lây Không Giời leo không lây trực tiếp từ người sang người, nhưng virus Varicella-Zoster (VZV) gây ra bệnh giời leo […]

Giời Leo Có Lây Không

Giời Leo Có Lây Không

Giời leo, hay còn gọi là zona thần kinh, là một bệnh lý da do virus Varicella-Zoster (VZV) gây ra. Virus này cũng chính là tác nhân gây bệnh thủy đậu. Giời Leo Có Lây Không Giời leo không lây trực tiếp từ người sang người, nhưng virus...

Giời Leo

Giời Leo Là Gì

Giời leo hay còn gọi là bệnh zona thần kinh, là một bệnh lý da liễu do virus Varicella-Zoster (VZV) gây ra. Virus này cũng chính là tác nhân gây bệnh thủy đậu. Sau khi mắc bệnh thủy đậu, virus VZV không bị tiêu diệt hoàn toàn mà ẩn náu trong...