Thời điểm nào trong ngày có nguy cơ đột quỵ cao nhất?

dot quy

Bác sĩ cảnh báo 2 thời điểm trong ngày có nguy cơ đột quỵ cao và những sai lầm khiến người bị đột quỵ bỏ qua cơ hội cứu sống. Những câu chuyện buồn vì đến viện quá muộn Bệnh viện Bạch Mai vừa chia sẻ những câu chuyện buồn về bệnh nhân đột quỵ […]

dot quy

Thời điểm nào trong ngày có nguy cơ đột quỵ cao nhất?

Bác sĩ cảnh báo 2 thời điểm trong ngày có nguy cơ đột quỵ cao và những sai lầm khiến người bị đột quỵ bỏ qua cơ hội cứu sống. Những câu chuyện buồn vì đến viện quá muộn Bệnh viện Bạch Mai vừa chia sẻ những câu chuyện buồn...