Ù tai kéo dài: Nguyên nhân, triệu chứng và cách điều trị

Ù tai kéo dài

Ù tai là hiện tượng nghe thấy âm thanh trong tai hoặc đầu mà không có nguồn âm thanh bên ngoài. Ù tai có thể xảy ra ở một hoặc cả hai tai, có thể là âm thanh đơn âm hoặc âm thanh đa âm, có thể là âm thanh liên tục hoặc ngắt quãng. […]

Ù tai kéo dài

Ù tai kéo dài: Nguyên nhân, triệu chứng và cách điều trị

Ù tai là hiện tượng nghe thấy âm thanh trong tai hoặc đầu mà không có nguồn âm thanh bên ngoài. Ù tai có thể xảy ra ở một hoặc cả hai tai, có thể là âm thanh đơn âm hoặc âm thanh đa âm, có thể là âm thanh liên tục hoặc ngắt quãng....