Lường Văn Thương năm nay cháu 27 tuổi cháu bị ra nhiều mồ hôi ở đầu mặt và toàn thân bác sĩ tư vấn giúp cháu với ạ

Bình luận